پارک علم و فناوری

1 ~/Page/User/AdminHome.aspx
سه شنبه 27 آذر سال 1397
www.sstp.ir

پاسخ به پرسش های متداول

 

به منظور پاسخ به پرسش های متداول کتابی با عنوان نگاهی به پارک علم و فناوری استان سمنان به همراه «پاسخ به پرسش های متداول» توسط روابط عمومی پارک تهیه و چاپ گردیده و در ذیل نسخه PDF و متن آن در اختیار کاربران گرامی قرار می گیرد.

 

 

کتابچه پاسخ به پرسش های متداول

 

محتوای کتابچه +​ اصلاحات:

پارک علم و فناوری چیست؟

 سازمانی است که بوسیله متخصصین حرفه ای مدیریت می شود و هدف اصلی آن افزایش ثروت جامعه از طریق ارتقاء فرهنگ نوآوری و رقابت سازنده میان شرکت های حاضر در پارک و موسسه های متکی بر علم و دانش است. برای دستیابی به این هدف, پارک جریان دانش و فناوری را در میان موسسات آموزش عالی و پژوهشی, شرکت های خصوصی و بازار به حرکت انداخته و با مدیریت خود رشد شرکت های متکی بر نوآوری را از طریق مراکز رشد و فرآیندهای زایشی تسهیل می کند.

 

هدف از ایجاد پارک علم و فناوری چیست؟

کمک به افزایش ثروت در جامعه از طریق توسعه اقتصاد دانش محور

تجاری سازی نتایج تحقیقات و  تحقق ارتباط بخش های تحقیقاتی و تولیدی و خدماتی جامعه

افزایش قدرت رقابت و رشد شرکت های متکی بر دانش

کمک به جذب دانش فنی و سرمایه های بین المللی و داخلی

افزایش حضور و مشارکت تخصصی شرکت های فناوری داخلی در سطح بین المللی

حمایت ازایجاد و توسعه  شرکت های کوچک و متوسط فناوری و حمایت از موسسه ها و شرکت های تحقیقاتی و مهندسی نوآور, با هدف توسعه فناوری و کارآفرینی

 

پارك علم و فناوري چه وظايفي بر عهده دارد؟

کمک به ارتقاء دانش فنی واحدهای فناوری به منظور رقابت در عرصه جهانی

سازماندهی برای ارائه خدمات موثر و مورد نیاز به واحدهای فناوری به منظور کمک به رشد آنها

سازماندهی توانایی های و امکانات موجود در منطقه برای ایجاد پیوند بین امکانات و  منابع دانشگاه ها و مراکز علمی و فناوری و صنعتی منطقه و توانایی های واحدهای فناوری

کمک در جهت دهی مراکز علمی مرتبط با پارک به سوی تحقیق در رشته های مورد نیاز واحدهای فناوری

ایجاد فضای مناسب فعالیت علمی و مهندسی برای جذب دانشمندان و  متخصصان داخل و خارج از کشور

ایجاد بستر مناسب برای فعالیت واحدهای تحقیق و توسعه دولتی و غیردولتی در پارک

ایجاد بستر مناسب برای حضور و همکاری واحدهای فناوری خارجی در پارک برای توسعه فناوری شرکت های بومی

ایجاد بستر مناسب برای فعالیت مشترک واحدهای فناوری داخلی و خارجی

تشویق پژوهش با هدف توسعه محصولات و فرآیندها و با هدف دستیابی به فناوری

کمک به ایجاد شرکت ها و بنگاه های اقتصادی جدید از طریق مراکز رشد واحدهای فناوری

 

مهمترین مزیت های استقرار در پارک علم و فناوری چیست ؟

واحدهایی که در پارک علم و فناوری مستقر می شوند علاوه بر بهره مندی از مزیت هایی عمومی همچون خدمات متمرکز، خرید زمین با قیمت و شرایط مناسب و اثر هم افزایی واحدهای مستقر بر هم، از مزایای قانون حمايت از شرکت های دانش بنيان شامل معافيت هاي مالياتي و عوارض معمول كشور، امکان سرمايه گذاري خارجي  تسهیل روابط کار و اشتغال و ... مشابه قوانین مناطق آزاد تجاری به مدت 15 سال برخوردار می شوند.

 

مركز رشد واحدهاي فناوري چگونه سازماني است ؟

 مركزي تحت مديريت متخصصين حرفه اي است كه با ارائه خدمات از ايجاد و توسعه ي حرفه هاي جديد توسط كارآفرينان پشتيباني مي كند. واحدهاي نوپاي فعال كه در زمينه هاي مختلف منتهي به فناوري فعاليت مي كنند و اهداف اقتصادي مبتني بر دانش و فن دارند ، مورد حمايت اين مراكز هستند.

 

هدف از ايجاد مركز رشد چيست؟

ايجاد زمينه كارآفريني و حمايت از نوآوري و خلاقيت نيروهاي محقق جوان

 كمك به رونق اقتصاد محلي مبتني بر فناوري

ايجاد فضاي لازم براي گسترش و رشد واحدهاي كوچك و متوسط دانش مدار و فناور

بستر سازي ايجاد فرصت هاي شغلي مناسب به منظور جذب كارافرينان و دانش آموختگان

دانشگاهي در زمينه هاي منجر به توسعه فناوري

توليد و توسعه محصولات و فرآيندهاي فناوري قابل عرضه به بازار

بستر سازي جهت تجاري كردن دستاوردهاي تحقيقاتي

 

مركز رشد چه وظائفي برعهده دارد؟

ارائه خدمات براي استقرار واحدهاي فناور, تلاش براي فراهم آوردن حمايت هاي قانوني بمنظور تسريع رشد واحدهاي فناور و در موارد لزوم حمايت مالي مطابق ضوابط مندرج در قانون

ارائه مشاوره هاي تخصصي مورد نياز واحدها درراستاي تبديل ايده هاي نو به محصولات قابل تجاري شدن و تجاري سازي آنها

نظارت بر روند رشد واحدها و ارزيابي مستمر دستاوردها با هدف افزايش كارائي مركز رشد

نظارت بر تحقق ايده محوري واحدهاي فناور

 

يك مركز رشد بايد داراي چه ويژگي هايي باشد؟

داراي ارتباط علمي با مجامع تخصصي

 مستقر در يك پارك علمي و فناوري يا نزديك به ساير مراكز علم و فناوري

 داراي فضاهاي انعطاف پذير قابل واگذاري به صورت اجاره

 داراي حوزه ستاد كوچك و مديريت با تجربه

 داراي توان تدارك امكانات و خدمات با ارزش افزوده بال

 

واحدهاي فناور در چه مراحلي در مركز رشد مورد حمايت قرار مي گيرند؟

واحدهاي فناور در طي دو مرحله در مركز رشد تحت حمايت قرار مي گيرند :

• مرحله رشد مقدماتي

 در اين دوره به افراد يا گروههاي مستعدي كه داراي ايده هاي نوآورانه صنعتي هستند, بمدت 6 ماه فرصت داده مي شود تا با دريافت خدمات و مشاوره و آموزشهاي لازم براي آشنايي با بازار , شناسايي گروه كاري, تثبيت ايده كاري و ايجاد هويت هاي حقوقي مستقل خود را براي مرحله بعدي آماده نمايند.

• مرحله رشد

 در يك دوره استقرارحداكثر سه ساله واحدهاي فناوري مستقر در مركز رشد به معيارهاي رشد يافتگي دست يافته و پس از آن از مركز رشد خارج مي شوند.

 

مركز رشد چه خدماتي به واحدهاي فناور ارائه مي دهد ؟

تامين محل كار ( بصورت اجاره)

خدمات آزمايشگاهي , كارگاهي و اطلاع رساني

خدمات حقوقي , اداري , مالي , اعتباري , پروژه يابي و بازاريابي

آموزش هاي تخصصي ويژه و مشاوره

ساير خدمات مرتبط با توسعه , رشد و ارتقاي واحدهاي فناوري

 

شرايط پذيرش واحدهاي فناور در مركز رشد چيست ؟

پذيرش واحدهاي فناور بر اساس ظرفيت مركز رشد صورت مي گيرد و برخورداري از الزامات ذيل مد نظر مي باشد:

• داشتن ايده كاري دانش محور با جنبه هاي اقتصادي

• ارائه برنامه كاري

• داشتن نيروهاي تخصصي مرتبط با زمينه فعاليت واحد فناور به صورت تمام وقت در هيات مديره

• استفاده از نيروهاي متخصص و با تجربه به عنوان مشاور

• داشتن بازار كار مناسب

• داشتن شخصيت حقوقي براي متقاضيان استقرار در دوره رشد و دارا بودن آمادگي ثبت يك شركت يا موسسه براي استقرار در دوره رشد مقدماتي

 

برنامه كاري چيست؟‌

برنامه كامل اجراي ايده ي فناورانه (ايده محوري) موسسه (از مرحله تحقيق تا توليد و بازار محصول) است. اين برنامه از مرحله ارائه ايده تا مرحله تجاري سازي ايده را روشن مي سازد. در اين برنامه اقدامات واحد فناور از جنبه هاي مختلف به دقت مورد بحث قرار مي گيرد.

 

آيا براي ورود و استقرار در مركز رشد مدرك دانشگاهي لازم است؟

حضور در مركز رشد و استفاده از امكانات منوط به داشتن ايده محوري قابل تجاري شدن است و داشتن مدرك تحصيلي دانشگاهي يا محل اخذ مدرك تحصيلي ملاك اصلي نمي باشد .

 

آيا يك شركت مي تواند همزمان در دو مركز رشد استقرار يابد؟

در شرايط فعلي با توجه به محدوديت امكانات , يك شركت مجاز به استقرار در يك مركز رشد است.

 

آيا شركت مستقر در يك مركز رشد حسب ضرورت مي تواند به مركز رشد ديگري انتقال يابد؟

يك واحد فناور مستقر در مركز رشد با توجه به التزام در انجام تعهدات حقوقي قراردادهاي منعقده با مركز رشد فقط در صورت تسويه حساب مي تواند درخواست پذيرش خود را به مركز رشد ديگر ارائه نمايد.

 

تفاوت واحدهایی که در پارک علم و فناوری و مرکز رشد پذیرش می شوند چیست ؟

واحدهایی که در پارک پذیرش می شوند باید علاوه بر داشتن سابقه و تجربه مناسب از توانایی مالی مناسب برای استقرار در ساختمان های چند مستاجره و یا ساخت و ساز در زمین های پارک برخوردار باشند.در حالیکه واحدهای مستقر در مرکز رشد عموما سالهای اولیه راه اندازی را طی می کنند و برای رشد و ورود به بازار تکنولوژی، نیاز به حمایت های مالی و پشتیبانی مرکز رشد دارند.

 

واحدهای متقاضی به چه صورت هایی می توانند در پارک مستقر شوند ؟

واحدها می توانند با خرید زمین و ساخت و ساز، استقرار در ساختمان های چندمستاجره و یا استقرار در مرکز رشد فناوری در پارک مستقر شوند.

 

شرايط پذيرش واحدهاي فناور در مركز رشد چيست ؟

واحد فناور باید علاوه بر داشتن طرح تجاري متناسب با موضوع ایده و فعالیت شرکت از وجود تيم كاري متخصص، منسجم و فن آفرین بهره مند باشد. داشتن شخصيت حقوقي براي متقاضيان استقرار در دوره رشد و توسعه فناوری الزامی است.

 

نحوه نظارت مرکز بر روي شرکتهاي مستقر چگونه است؟

نظارت بر روند پيشرفت کار واحدهاي فناور مستقر به صورت مستمر و توسط کمیته نظارت و ارزیابی انجام مي پذيرد. واحدها براساس برنامه كاري كوتاه مدت يا ميان مدت خود منطبق با طرح تجاري مورد بررسي و ارزيابي قرار مي گيرند

 

تعهدات شرکتها در قبال امکاناتي که در اختيار آنها گذاشته مي شود چيست؟

شرکتها موظفند قوانين وضع شده براي استقرار در مرکز رشد را پذيرا باشند. شرکتهاي مستقر به هنگام عقد قرارداد متعهد مي شوند که پس از خروج کليه اعتبارات دريافتي را با ضريب درنظر گرفته شده توسط شوراي مرکز رشد، بازپرداخت نمایند. همچنین شرکت ها موظفند گزارش عملکرد و پيشرفت خود را بر طبق برنامه زمانبندی جهت ارزيابي به مرکز رشد ارائه دهند.

طرح تجاری (Business Plan) چيست ؟

طرح تجاری شامل چشم انداز، ماموریت، اهداف و برنامه های یک شرکت در راستای اجراي ايده ي فناورانه از مرحله تحقيق تا توليد و بازار محصول می باشد. در اين طرح اقدامات واحد فناور از مرحله ارائه ايده تا مرحله تجاري سازي آن از جنبه هاي مختلف به دقت مورد بحث قرار مي گيرد.

 

ایده هایی که در مرکز رشد فناوری پذیرفته می شوند باید دارای چه ویژگی هایی باشند ؟

مرکز رشد از ایده هایی حمایت می کند که مبتنی بر فناوری باشند و ضمن داشتن توجیه اقتصادی از پتانسیل بازار مناسبی نیز برخوردار باشند.

 

آیا برای استقرار در مرکز رشد داشتن مدرک دانشگاهی لازم است ؟

حضور در مركز رشد و استفاده از امكانات منوط به داشتن ايده محوري قابل تجاري شدن است و داشتن مدرك تحصيلي دانشگاهي يا محل اخذ مدرك تحصيلي، ملاك اصلي نمي باشد .

 

آیا شرکت مستقر در یک مرکز رشد بر حسب ضرورت می تواند به مرکز رشد دیگری انتقال یابد ؟

يك واحد فناور مستقر در مركز رشد با توجه به التزام در انجام تعهدات حقوقي قراردادهاي منعقده با مركز رشد فقط در صورت تسويه حساب مي تواند درخواست پذيرش خود را به مركز رشد ديگر ارائه نمايد.

چه نوع آموزش هایی در مرکز رشد به واحدهای مستقر ارائه می شود ؟

مرکز رشد علاوه بر برگزاری دوره های آموزشی تخصصی متناسب با زمینه ی فعالیت واحدها، دوره های آموزشی عمومی مرتبط با کسب و کار مانند اصول علمی بازاریابی، قوانین حقوقی و قراردادها، نگارش طرح تجاری ، اصول اولیه قانون تجارت، مدیریت و کنترل پروژه، قوانین مالیاتی و ... را برگزار می کند.

 

نحوه ی ارائه خدمات مالی- اعتباری به واحدهای مستقر در مرکز رشد چگونه است ؟

برنامه کوتاه مدت واحد در کمیته خدمات با حضور ناظر بررسی می شود و چنانچه با طرح تجاری مطابقت داشته باشد با درخواست خدمات مالی- اعتباری واحد موافقت می شود.

حداکثر زمان مجاز استقرار واحدهای فناور در مرکز رشد چقدر است ؟

مدت زمان استقرار واحدهای فناور در دوره ی پیش رشد 6 ماه (حداکثر 9 ماه) و در دوره رشد حداکثر 2 سال، در دوره توسعه فناوری حداکثر یک سال و برای هسته های تحقیقاتی دانشگاهی در ابتدا 2 سال و درصورت تصویب شورای مرکز رشد قابل تمدید می باشد.

 

نحوه ی بازپرداخت تسهیلات دریافتی در طول مدت استقرار چگونه است ؟

طبق آیین نامه استقرار مرکز رشد ، واحدهای فناور موظفند بعد از اتمام مدت زمان استقرار در هر مرحله (پیش رشد، رشد، توسعه فناوری، هسته های تحقیقاتی دانشگاهی) و پس از اتمام زمان  تنفس، بدهی خود را در مدت زمان تعیین شده بازپرداخت کنند. حداکثر زمان تنفس و بازپرداخت به ترتیب 1 و 4 سال می باشد که با توجه به عملکرد و میزان بدهی واحد فناور توسط شورای فناوری مرکز رشد تعیین می شود.

 

برای ثبت اختراع به کجا مراجعه کنیم؟

برای ثبت اختراع باید به اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی واقع در تهران، خیابان میرداماد، تقاطع بزرگراه مدرس- میرداماد، مراجعه شود.

 

آیا به جز تهران ثبت اختراع در جای دیگری صورت می‌گیرد؟

خیر، در حال حاضر ثبت اختراع فقط در تهران و در اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی انجام می‌گیرد . 

 

برای ثبت اختراع چه مدارکی لازم است؟

برای ثبت اختراع باید مدارک زیر تکمیل و به اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تحویل گردد :
اظهارنامه ثبت اختراع در 3 نسخه: (اظهارنامـه ثبت اختـراع فـرم مخصوصـی است که جزء اوراق بهادار می‌باشد و متقاضی می‌بایستی از واحد گردش اوراق بهادار مستقر در اداره کـل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی آن را تهیه و نسبت به تکمیل و امضای آن اقدام نماید)

توصیف مشروح اختراع در 3 نسخه :

اختراع مورد ادعای مختـرع بـاید به طور کـامل شرح داده شود. در شرح اختراع باید تمام جنبه‌های ادعایی اختراع به طور واضح بیان گردد .
در تهیه شرح اختراع از کاغذهای4 A استفاده شود .

نقشه‌های اختراع در 3 نسخه :

نقشه کامل اختراع باید با مرکب و از روی مقیـاس متـری تهیه و ذیل نقشه‌ها را متقاضی یا وکیل او امضاء نمایند .
- نقشه‌های اختراع باید روی کاغذ 34 سانتی‌متـر طـول و 22 سانتی‌متـر عـرض رسـم گردند و فقط از یک روی کاغذ استفاده شود .

ادعا در 3 نسخه :

اینکه اختراع با ارائه راه‌حل عملی چه مشکلی را حـل مـی‌کنـد و چه مزایایـی دارد و اطلاعاتـی کـه میزان حمایت ناشی از حق ثبت را مشخص نماید .
فتوکپی شناسنامه مخترع یا مخترعان
قبض رسید بانکی حق‌الثبت اظهارنامه تقاضای ثبت اختراع .

 

آیا برای ثبت اختراع حتماً‌ باید خود مخترع اقدام نماید؟

خیر، ثبت اختراع می‌تواند از سوی وکیل مخترع تقاضا شود. در این صورت تقاضانامه باید به همراه اصل وکالتنامه با رونوشت یا فتوکپی برابر اصل شده ضمیمه اظهارنامه شود .

 

سیستم ثبت اختراع در کشور ما چگونه است؟

سیستم ثبت اختراع در کشور ما، سیستم اعلامی است. بر اساس این سیستم، ثبت اختراع طبق ادعای مخترع صورت می‌گیرد. یعنی ادعای مخترع مقرون به صحت تلقی شده و به شرط عدم سابقه ثبت، ادعای مخترع (با رعایت اینکه اختراع در حیطه حمایت ثبت قرار دارد یا خیر) به ثبت می‌رسد .

 

اعتبار ورقه (سند) اختراع چند سال است؟

در ایران مدت اعتبار ورقه ثبت اختراع به تقاضای مخترع 5 یا 10 یا 15 و یا نهایتاً به 20 سال خواهد بود که باید صراحتاً در ورقه ثبت اختراع قید شود .

 

در صورت قبول یا رد اختراع چه اقداماتی انجام می‌گیرد؟

در صورت قبول اختراع مراتب ثبت اختراع به صورت آگهی تهیه شده و جهت درج در روزنامه رسمی کشور تحویل متقاضی یا وکیل او می‌گردد. پس از درج در روزنامه رسمی یک نسخه از روزنامه به اداره مالکیت صنعتی ارائه و گواهینامه ثبت اختراع به وسیله اداره مزبور کامل شده و یک نسخه از توصیف، ادعا و نقشه اختراع ضمیمه و قیطان‌‌کشی شده با امضاء مدیر کل و ممهور به مهر اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تسلیم متقاضی یا وکیل قانونی او می‌شود .
در صورت رد اختراع، کتباً (برگ اخطار اداری) به متقاضی یا وکیل قانونی او ابلاغ می‌گردد. در این صورت متقاضی یا وکیل قانونی او می‌تواند ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ رد اظهارنامه نسبت به تقدیم دادخواست و شکایت از تصمیم اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی به مراجع ذی‌صلاح قضایی مستقر در تهران اقدام نماید. چنانچه در مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ تصمیم اداره مالکیت صنعتی نسبت به تقدیم دادخواست اقدام نشود، دیگر ادعا در مراجع ذی‌صلاح قضایی مسموع نخواهد بود .

 

ارزیابی و تأیید علمی اختراع چیست و مرجع قانونی آن کجاست؟

منظور از ارزیابی و تأیید علمی اختراع جست‌وجو و بررسی علمی سند اختراع به وسیله متخصصان مربوطه با استفاده از تجارب علمی، مشاوره‌ها و بانک‌های اطلاعاتی داخلی و خارجی است و طبق قانون این ارزیابی توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و از طریق مراکز علمی و تحقیقاتی کشور صورت می‌گیرد .

 

آیا ارزیابی و تأیید علمی اختراع اجباری است؟

خیر، اختیاری است. تقاضا برای ارزیابی و تأیید علمی اختراع هم می‌تواند از طریق شخص متقاضی و هم از طریق اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی صورت گیرد .

 

آیا برای ارزیابی و تأیید اختراع شرایط خاصی وجود دارد؟

برای پذیرش تقاضای ارزیابی و تأیید علمی اختراع شرایط زیر ضروری است :
الف) ثبت اولیه اختراع در مراجع حقوقی (اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی) و ارائه ورقه ثبت؛
ب) ارائه تقاضای ارزیابی و تأیید علمی اختراع، همراه با مدارک کامل و مستند اختراع ثبت شده؛
ج ) ارزیابی و تأیید علمی اختراع بیش از 2 بار انجام نخواهد گرفت؛ بدین معنی که در صورت رد اعتبار علمی اختراع متقاضی، تنها یک بار دیگر ارزیابی علمی آن از سوی مرجع دیگری غیر از مرجع بررسی کننده اولیه، امکان‌پذیر است .

 

برای درخواست ارزیابی و تأیید علمی اختراع به کجا باید مراجعه کرد؟

برای درخواست ارزیابی و تأیید علمی اختراع لازم است که به اداره کل امور نوآوران و ارزشیابی فناوری واقع در تهران، خیابان انقلاب، میدان فردوسی، خیابان فرصت جنوبی، شماره 71، طبقه پنجم مراجعه شود. علاوه بر اداره کل امور نوآوران و ارزشیابی فناوری، برای ارزیابی و تأیید علمی اختراع می‌توان به مراجع منطقه‌ای زیر نیز مراجعه کرد .
تهران بزرگ: سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، دانشگاه تهران (واحدهای (IP ؛
مرجع منطقه‌ای مرکزی کشور: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان واحد (IP) ؛
مرجع منطقه‌‌ای جنوب کشور: شیراز، دانشگاه شیراز (واحد (IP ؛
مرجع منطقه‌ای شرق کشور: مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد (واحدIP ) ؛
مرجع منطقه‌ای شمال‌غربی کشور: تبریز، دانشگاه تبریز (واحد (IP.

 

حداقل شرايط براي بررسي اختراع چيست؟

داشتن گواهينامه ثبت اختراع
تاييد صحت مباني علمي و نوآوري اختراع از سوي يکي از افراد حائز شرايط

 

صحت مباني علمي و نوآوري اختراع بايد توسط چه کسي تائيد گردد؟

 توسط يکي از اعضاء هيات علمي دانشگاه ها و مراکز پژوهشي مورد تاييد وزارتين علوم،تحقيقات و فناوري يا بهداشت،درمان و آموزش پزشکي با حداقل رتبه استادياري و تخصص در موضوع.
- توسط معاون پژوهشي و يا مسئول واحد پژوهشي سازمان مربوط براي شاغلين مراکز، موسسات، ادارات، کارخانجات و صنايع، به شرط آنکه معاونت يا واحد مزبور مصوب و مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا بهداشت، درمان و آموزش پزشکي باشد.

 

آيا كساني كه از طريق دفتر مالكيت فكري سازمان پژوهش ها اقدام نموده اند و ثبت اختراع آنهاتاييدشده نياز به ثبت نام در اين سامانه دارند؟

بله بدليل اين كه در اين سامانه علاوه بر ارزيابي علمي اختراعاتي كه داراي گواهي نامه ثبت اختراع هستند عمل امتياز دهي به آنها به منظور معرفي براي استفاده از تسهيلات حمايتي بنياد ملي نخبگان نيز صورت مي گيرد.

 

آیا ایده اختراع به تنهایی و قبل از ساخت قابل ثبت است؟

خیر ، ایده بایست به صورت ملموس و عینی و اجرایی درآید تا قابل ثبت باشد.

 

آیابرای ثبت اختراع باید نمونه ساخته شده را نیز ارسال کنیم؟

سازمان مالکیت های صنعتی باید مطمئن شود که اختراع ساخته شده است بنا براین تصویر ، فیلم و مدارکی که این موضوع را ثابت کند کافیست

 

برای درخواست حمایت از تکمیل اختراع و تجاری‌سازی اختراع به کجا می‌توان مراجعه کرد؟

برای درخواست حمایت از تکمیل اختراع می‌توان مستقیماً به مراکز رشد و برای تجاری‌سازی اختراع مستقیماً به پارک‌های فناوری مراجعه کرد. علاوه بر موارد فوق، کلیه مراجع منطقه‌ای و اداره کل امور نوآوران و ارزشیابی فناوری آماده راهنمایی و معرفی متقاضیان به مراکز رشد و پارک‌های فناوری و دیگر نهادها و سازمان‌های حمایت‌کننده از نوآوران، هستند. نشانی، تلفن و نمابر کلیه مراکز رشد و پارک‌های فناوری را می‌توان از اداره کل امور نوآوران و ارزشیابی فناوری دریافت کرد .

 

آیا برای ثبت اختراع در خارج از کشور حمایت مالی صورت می‌گیرد؟

بله، مخترعانی که اختراعات آنها واجد شرایط زیر باشند، می‌توانند از حمایت مالی ثبت در خارج از کشور به میزان 50 درصد کل هزینه برخوردار شوند .
الف) اختراع آنها در داخل کشور (اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی) به ثبت رسیده باشد .
ب ) ارزیابی و تأیید علمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از طریق اداره کل امور نوآوران و ارزشیابی فناوری و یا مراجع منطقه‌ای دریافت کرده باشند .
ج) وکیل قانونی خود را انتخاب و معرفی کرده باشند .
د) برای اختراع خود طرح کسب و کار (Business plan) تهیه کرده باشند .
ه) فرم‌های مربوط به WPIS را تکمیل کرده باشد .
ی) مجوز حمایت مالی را از کمیته تخصصی ثبت اختراعات در خارج کسب کرده باشند .

 نویسنده : محمد میرشاهی | بازدید : 234 | نظر : 0 | گروه : منوها | تاریخ ثبت : یکشنبه 31 تیر سال 1397

این مطلب را برای دیگران هم به اشتراک بگذارید :

نظر : 0
نظر شما
 

اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می‌دهید ...

 

نام شما :
 
آدرس ایمیل :
 
نظر شما :
 
فراخوان جذب نیروی قراردادی کار معین «کارشناس خدمات فنی و تخصصی» در پارک علم و فناوری استان سمنان
1- برگزاری جلسه ی مشترک مرکز رشد واحدهای فناور مهدی‌شهر با هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی مهدی‌شهر ...
2- برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان بهداشت و ایمنی در محیط کار (HSE) و کارگاه آموزشی تخصصی پیشگیری از اعتیاد جهت ...
3- برگزاری اولین کنگره بین المللی سلامت و صنعت اسب با مشارکت پارک علم و فناوری استان در شهرستان مهدی‌شهر ...
4- بازدید و برگزاری جلسات تخصصی نمایندگان صندوق شکوفایی و نوآوری در مرکز رشد دکتر حسابی پارک علم و فناوری استان سمنان...
5- بازدید جناب آقای دکتر سورنا ستاری معاون محترم علمی و فناوری رییس جمهور و هیات همراه از پردیس پارک علم و فناوری استان سمنان ...
6- اولین دوره نمایشگاه بین المللی شهر هوشمند مصلی تهران ...
7- برگزاری جلسه با فعالین مستعد تشکیل سمن در پارک و کارشناس اداره ورزش جوانان شاهرود در خصوص ثبت سمن های کارآفرینی ...
8- برگزاری جلسه بررسی فرایند اخذ گواهینامه استاندارد برای محصولات دانش بنیان ...
9- شانزدهمین نمایشگاه کتاب استان سمنان و هفتمین نمایشگاه کتاب شهرستان شاهرود ۱۱ الی ۱۶ آذرماه سال جاری برگزار خواهد شد...
10- اعلام نتایج نهایی داوری جشنواره منطقه ای اختراعات رویش دماوند و خاوران به میزبانی بنیاد نخبگان استان سمنان ...
 

انتصاب دکتر سیدمحمد اسماعیل جلالی، رییس پارک علم و فناوری استان سمنان به عنوان عضو گروه تخصصی فناوری کمیسیون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مدیر عامل شرکت پارس‌گاس‌ایما از واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد واحدهای فناور سمنان پارک علم و فناوری استان سمنان در چهلمین نشست دوره‌ای گروه بانک توسعه اسلامی در موزامبیک شرکت کرد

یازدهمین جشنواره ملی داستان رضوی (کبوتر حرم)

شعار سالروز جهانی مبارزه با مواد مخدر (5 تیر 1394)؛ بیایید باهم، زندگیمان، جامعه‌مان و هویت‌مان را عاری از مواد مخدر سازیم

تسهیلات مصوب قانون بودجه سال 1394 کل کشور برای شرکت‌ها و موسسات فعال در امور سرمایه‌گذاری و فناوری اطلاعات

نحوه بهره مندی از معافیت های مالیاتی قانون حمایت از شرکت و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب 1389/08/05

حلول ماه مبارک رمضان گرامی باد

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان (دانش آموختگان برتر فناور)

پنجمین کنفرانس بین‌المللی توسعه پایدار و عمران شهری

دومین همایش ملی بهبود محیط کسب و کار

قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل: بین المللی شدن تنها مسیر توسعه دانشگاه ها است

دیدار اعضای هیات رییسه دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود با رییس، معاونین و مدیران پارک علم و فناوری استان سمنان

رحلت جانسوز امام خمینی(ره) تسلیت باد

ولادت با سعادت حضرت قائم(عج) گرامی باد

همایش تجاری‌سازی طرح‌های پژوهشی با برخورداری از صندوق پژوهش و فناوری استان سمنان و تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی در پارک علم و فناوری استان سمنان برگزار شد

همایش تجاری‌سازی طرح‌های پژوهشی با معرفی صندوق پژوهش و فناوری استان سمنان و تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی

استقرار شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان در پردیس پارک علم و فناوری استان سمنان

سوم خرداد، سالروز آزادسازی خرمشهر گرامی باد

پورتال سازمان مدیریت بحران کشور

ولادت فرخنده امام حسین(ع)، ولادت حضرت ابوالفضل العباس(ع) و ولادت امام زین العابدین(ع) مبارک باد

افتتاح رسمی سامانه ایده بازار ایرانی در مرکز رشد واحدهای فناور دامغان پارک علم و فناوری استان سمنان

تسلیت به همکار ارجمند جناب آقای وحید امینیان

هفدهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران

27 اردیبهشت، روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی گرامی باد

مبعث رسول اکرم‌(ص) مبارک باد

گزارش تصویری از بازدید پایه ششم مدرسه ابتدایی بیارجمند از پارک علمی-تفریحی نوآموز

گزارش تصویری از بازدید پایه سوم دبیرستان نمونه دولتی الزهرا از پارک علمی-تفریحی نوآموز

دکتر هراتی‌زاده، مدیر مراکز رشد پارک علم و فناوری استان سمنان خبر داد: ارایه خدمات برخط در مراکز رشد پارک علم و فناوری استان سمنان

برگزاری سیزدهمین نشست مدیران و کارشناسان و پنجمین جلسه تحلیلی عملکرد مراکز رشد پارک علم و فناوری استان سمنان در مرکز رشد مهدی‌شهر

تسلیت به همکار ارجمند سرکار خانم فاطمه باقری

پانزدهمین جلسه کارگزاری «کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا» در پارک علم و فناوری استان سمنان برگزار شد

برگزاری جلسه مشترک بین مرکز رشد واحدهای فناور گرمسار و نماینده شرکت ربات‌های صنعتی KUKA آلمان

نمایشگاه فناوری‌های پیشرفته اراک

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی لوازم و تجهیزات پلیسی، ایمنی و امنیتی

«دیدبان فناوری» فصلنامه پارک علم و فناوری استان سمنان - سال سوم شماره سوم- پاییز 1393

همایش نقش حمایت از اختراعات و حقوق مالکیت فکری در رشد و توسعه ملی

جشنواره علم و عامِه

جلسه «حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان به منظور تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی» در پارک علم و فناوری استان سمنان برگزار شد

دریافت فایل قالب ارسال پروپوزال به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

ولادت امام علی (ع) و روز مرد مبارک