پارک علم و فناوری

پارک علم و فناوری استان سمنان
پرسش و پاسخ با کارشناسان پارک
1 ~/Page/User/AdminHome.aspx
شنبه 31 اردیبهشت سال 1401
www.sstp.ir
سامانه پشتیبانی support
فرهنگی
بیست و هفتم اردیبهشت ماه روز جهانی "روابط عمومی و ارتباطات"
بیست و هفتم اردیبهشت ماه روز جهانی "روابط عمومی و ارتباطات"
فناوری
 تمدید گواهینامه همکار استاندارد آزمایشگاه پارک علم و فناوری استان سمنان
تمدید گواهینامه همکار استاندارد آزمایشگاه پارک علم و فناوری استان سمنان
جشنواره ها و کنفرانس ها
وبينار «قوانين و مقررات گمرگی و ترخيص کالا»
وبينار «قوانين و مقررات گمرگی و ترخيص کالا»
Waiting در حال انجام عملیات...
##cnt##